Forside > Udstillinger > Trapholt

 

Den censurerede Biennaleudstilling på Trapholt

 

På Trapholt kan man fra d. 7. maj til d. 6. september opleve Biennalens censurerede udstilling, hvor 178 af Danmarks bedste og mest kreative kunsthåndværkere og designere har indsendt deres bidrag til Biennale-sekretariatet i dysten om Biennaleprisen på 100.000,- kr.

 

Alle bidrag forholder sig til begrebet ”bæredygtighed”, som er årets tema for Biennalen 2009 for Kunsthåndværk og Design. De 30 præsenterede projekter er blevet udvalgt af censorkomiteen, og ved udstillingens åbning den 6. maj afsløres vinderen/vinderne af dette års Biennalepris.

 

Lidt om temaet for Biennalen 2009 …

 

Bæredygtighed er et stort emne, der kan anskues fra mange vinkler. Man kan forholde sig til produktionsmetoder som bæredygtige udfra miljømæssige kriterier. Man kan tale om bæredygtige brugsgenstande, der er udformet i en kvalitet, der kan holde i generationer, og dermed er et modspil til brug-og-smid-væk kulturen. Man kan tale om bæredygtighed i relation til de mennesker, typisk i den tredje verden, der skal fremstille ens produkter. I denne optik er bæredygtighed lig med CSR, Corporate Social Responsibility, hvor man som virksomhed påtager sig et etisk og socialt ansvar for de mennesker, man direkte eller indirekte har ansat til at producere for sig. Endelig kan man også bruge bæredygtighed om genbrug, hvor man anvender andres eller eget affald og kasserede varer og heraf fremstiller nye genstande.

 

Bæredygtighed er således et meget stort, aktuelt og vedkommende emne for mange mennesker. Udstillingen på Trapholt byder på en lang række værker af 30 udvalgte kunsthåndværkere og designere, der forholder sig til en række specifikke temaer inden for den store paraply ’bæredygtighed’.

 

Digitale teknikker viser, hvordan den digitale teknologi og nye printteknikker giver nye muligheder for målrettet at tilpasse produktionen og dermed undgå spild fx i forbindelse med tekstiltryk.

 

Interaktion er et tema, der inviterer brugeren med som co-designer ved, at brugeren kan sætte sit eget præg på værket, der er fremstillet under miljømæssigt forsvarlige forhold.

 

Temaet Miljøkommentar kommenterer satirisk eller kritisk vores forhold til forbrug, mens (Over)forbrug og Genbrugsmaterialer forholder sig til vores store materielle forbrug samt hele brug-og-smid-væk kulturen.

 

Et vigtigt arbejde fremadrettet i forhold til bæredygtig produktion er udvikling af nye teknologier og materialer, og netop temaet Materialer viser eksempler på udvikling af nye, bæredygtige materialer til industrien eller kvalitetsmaterialer, der holder i årtier.

Ansvarlig produktion er et tema, der forholder sig til det sociale ansvar, vi som en del af et velfærdssamfund har både overfor de mennesker, der fremstiller vores genstande, og for den klode vi bor på, i forhold til kommende generationer.

 

Endelig forholder temaet CO2-reduktion sig til et konkret miljøproblem og anviser en række veje til at imødegå problemet med den vestlige verdens store udledning af CO2.