Forside > Presse > Bæredygtighed - ordbog

Hvad er bæredygtighed

Temaet for Biennalen for kunsthåndværk og design i 2009 er bæredygtighed. Netop bæredygtighed udgør en ny og særlig udfordring for kunsthåndværkere og designere i en verden ude af balance. Klimaforandringer, et truet miljø, større ulighed i verden udfordrer designere og kunsthåndværkere til at finde nye og kreative måder, at gøre tingene på. Men kan bæredygtighed gå hånd i hånd med det æstetiske udtryk? Hvordan tænkes bæredygtighed ind i designprocessen? Hvordan skal bæredygtighed forstås? Der er mange vinkler på bæredygtighed!

 

Bæredygtigt design er den ultimative CSR-strategi. Når der i designprocessen tages hensyn til miljøet, mindsket ressourceforbrug fra idé til produktet købes af forbrugeren og til det enten smides ud eller genbruges.

 

Wikipedia skriver, at bæredygtighed er, at ’..skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den nære fremtid’.
Bæredygtighed ’skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov’ ifølge Brundtland-rapporten. 

 

Bæredygtig udvikling blev oprindeligt defineret i Brundtland-rapporten (FN, 1987) og er derfor et relativt nyt begreb. 

 

Bæredygtig udvikling henviser til en ansvarlig forvaltning af nutiden for at opnå det bedste resultat i fremtiden. Det vil sige at det er en udvikling, der opfylder de nuværende behov, men uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

 

Bæredygtig udvikling kan blandt andet referere til naturen og dennes ressourcer, kulturen, økonomien, det økologiske kredsløb, den sociale organisering og ”det gode liv”.
 

(Kilde:http://www.bu.dk/home/index.asp – site om bæredygtig udvikling)
 

(Ekstern link om bæredygtighed: http://www.eco-info.dk/ok/list.asp?oksbj=310&oksbjname=Bæredygtig%20udvikling)
 

 

Fair Trade betyder kort og godt retfærdig handel og at bønder og arbejdere fra nogle af verdens fattigste lande får en ordentlig og retfærdig betaling for deres varer. Dermed skabes der grobund for en positiv udvikling for mennesker og miljø. Fair Trade er baseret på principper om økologi, bæredygtige produktionsformer af hensyn til miljøet, producenternes sundhed og velfærd. Fair Trade betyder, at forbrugeren kan købe med god samvittighed. Fair Trade er baseret på værdier som værdighed og jævnbyrdighed. Modsat godgørenhed baserer fair trade sig på en bæredygtig samhandel, som ikke er afhængig af, at tilskud falder bort, når krisen kradser.
 

Læs mere www.fairtrade.dk


På Biennalen udstiller designgruppen Fair Trade Designers, der bl.a. har arrangeret workshop med kvinder fra en bjergregion i Kina, der besidder en særlig fornem håndarbejdskultur. Projektet understøtter den lokale beskæftigelse og baserer sig på ’Fair Trade’.


Læs mere www.fairtradedesigners.dk
 

 

CSR. Bæredygtigt design er den ultimative CSR-strategi. Når der i designprocessen tages hensyn til miljøet, forbruget af ressourcer mindskes lige fra idé opstår, til det færdig produkt købes af forbrugeren og slutteligt smides ud eller genbruges. Dette kaldes produktets livscyklus.


Corporate Social Responsibility kan oversættes direkte til Virksomheders Samfundsmæssige Engagement- eller Social Ansvar.


De senere år har skandaler om dyremishandling, diskrimination, korruption, brug af børnearbejdere og miljøsvineri åbenbaret, at det er nødvendigt at tage et etisk og moralsk ansvar. I sidste ende gavner det også økonomien.
 

CSR handler om, at virksomheder frivilligt integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres aktiviteter. FN's ’Global Compact’ funderer CSR på fire internationale konventioner: Menneskerettighed, arbejdstagerrettighed, miljø og antikorruption. EU definerer CSR  ”…som virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter.”


Læs mere http://www.designogbusiness.dk
 

 

Mærkningsordning signalerer, at man har regler for, hvordan tingene bliver produceret. Og forbrugerne vil gerne have garanti for, at virksomhedernes løfter om etisk, moralsk og social ansvarlighed holder. Men den slags garantier er svære at udstede.
 

Flere tekstilvirksomheder slås især med en ’garanti af garantien’. Problemet er, om virksomheden selv skal kontrollere, at leverandører lever op til løfter om eks. økologisk dyrkning og ordentlige lønforhold – den såkaldte selvauditering. Eller skal kontrollen foretages af en tredjepart, som godt nok er uafhængig, med derved mister princippet om nærhed.
 

De danske virksomheder vælger forskelligt. Jackpot arbejder med uafhængig auditering, mens Bestseller og Pilgrim har valgt selvauditering.
 

Den hollandske organisation, ’Made By’, har skabt en blå knap som symbol på bæredygtig produktion. Som det seneste har organisationen udviklet et nyt koncept ’Track and Trace’. Hvert produkt udstyres med et nummer, forbrugeren via sin computer klikke sig ind og personligt kontrollere, hvor produktet er skabt. Jackpot gør brug af princippet.


Læs mere www.made-org.nf
 

 

Restyling I England er restyling én af de store tendenser. Restyling betyder, at kunderne kan komme tilbage med deres tøj og få det redesignet, så det igen bliver tidssvarende.


C2C er formlen på en ny bæredygtighed. C2C betyder Cradle to Cradle – på danske ’Vugge Til Vugge’ – og er betegnelsen for et nyt, fascinerende miljøparadigme. I stedet for at fokusere på at minimere vores skadelige indvirkning på omgivelserne, så anviser C2C med en ny tankegang, hvordan vi kan designe vores produktion og moderne forbrugsgoder, så de ikke blot gør mindre skade, men er direkte til gavn for planeten. Naturens processer bruges som model for hele filosofien. Et træ producerer tusindvis af blomster for at skabe et andet træ, alligevel betragter vi ikke træets overflod som spild af ressourcer. C2C er stiftet af den tyske professor i øko-kemi, Michael Braungart. Hans holistiske tankegang har inspireret store virksomheder som Nike, Ford, Unilever, Herman Miller, Volvo, BP den kinesiske og hollandske regering. Et ispapir er et simpelt eksempel på C2C, som Michael Braungart har været med til at udvikle. Ispapir forurener normalt, når det smides i naturen. Men dette ispapir opløses imidlertid til væske kort efter, at det er taget ud af fryseren. Det lever således op til vugge til vugge princippet om bæredygtighed Imidlertid indeholder ispapiret også frø fra sjældne planter, så biodiversiteten øges, når du smider papiret fra dig. Selve bogen Cradle to Cradle, hvor Micahel Braungart gør rede for sit koncept, er selvfølgelig lavet af genbrugsplastic. Teksten er trykt med ikke-giftigt blæk og siderne kan vaskes af med varmt vand efter endt brug og genanvendes til nye bøger.


Læs mere på www.vuggetilvugge.dk


Genbrugstøj betyder ikke, at du køber og genbruger aflagt tøj. Begrebet henviser også til, at stadig flere tekstilvirksomheder udvikler metoder til at genbruge også andre materialer. Eksempel har det canadiske tøjfirma, Patagonia, skabt en flis på basis af genbrugsplasticflasker. Men ikke nok med det. Forbrugeren sender efter endt brug flisen retur så den indgår i produktionen af en ny. Også den danske textilkoncern Bestseller har udviklet en flis til børn skabt ud af genbrugsflasker i plastic.


H20 Jo mindre brug af vand – jo mere bæredygtigt. Selvom flere virksomheder har udviklet metoder til at anvende genbrugsmateriale, volder forbruget af vand stadig store problemer.
Netop valg af materialer er vigtigt i den bæredygtige designproces. Alternative fibre som eksempelvis soja eller fibre fra hamp, bruger mindre vand og giver større udbytte end konventionel bomuld. I forlængelse af det bør bæredygtige designere også bringe budskabet ud til forbrugerne om, kun at vaske tøjet på 30 grader – eller endnu bedre – nøjes med at lufte tøjet.

 

Multifunktionelt tøj er én af de helt store modetendenser. Multifunktionalitet betyder naturligvis, at tøjet kan anvendes til flere formål. Ærmerne kan lynes af, når det bliver køligere, eller vrangen vendes ud og tilbyde en anderledes bluse osv. Kun fantasien sætter som bekendt grænser. Multifunktionalitet indskriver sig i hele filosofien omkring bæredygtigt design og maner til eftertanke om modebegrebet. Levetid, fleksibilitet og slidstyrke er nøgleord for det multifunktionelle tøj.